Edukacja Domowa Opole

Full Version: Edukacja domowa Opole na Facebooku
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Poniżej link do facebookowej grupy poświęconej tematyce edukacji domowej w Opolu i na Opolszczyźnie:

https://www.facebook.com/groups/938370306215226/

Jest to największa obecnie grupa tego typu na FB, zrzesza kilkaset osób.