Welcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username
  

Password
  

Search Forums

(Advanced Search)

Forum Statistics
» Members: 8
» Latest member: optymalizacja
» Forum threads: 7
» Forum posts: 7

Full Statistics

Online Users
There are currently 2 online users.
» 0 Member(s) | 2 Guest(s)

Latest Threads
Edukacja domowa a subwenc...
Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne
Last Post: Marcin
07-16-2021, 11:55 AM
» Replies: 0
» Views: 2,465
Zajęcia dodatkowe w Opolu
Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne
Last Post: Marcin
05-26-2021, 09:02 AM
» Replies: 0
» Views: 633
Spotkania rodzin Edukacji...
Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne
Last Post: Marcin
05-26-2021, 05:02 AM
» Replies: 0
» Views: 604
Edukacja domowa - zmiany ...
Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne
Last Post: Marcin
05-25-2021, 11:42 PM
» Replies: 0
» Views: 588
Strony internetowe poświę...
Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne
Last Post: Marcin
05-25-2021, 01:40 PM
» Replies: 0
» Views: 619
Edukacja domowa Opole na ...
Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne
Last Post: Marcin
05-25-2021, 11:24 AM
» Replies: 0
» Views: 622
Szkoły przyjazne Edukacji...
Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne
Last Post: Marcin
05-25-2021, 04:30 AM
» Replies: 0
» Views: 590

 
  Edukacja domowa a subwencja finansowa
Posted by: Marcin - 07-16-2021, 11:55 AM - Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne - No Replies

Jedną z barier utrudniających, czasem uniemożliwiających, rozpoczęcie edukacji domowej są finanse. Otóż szkoła, do której zapisane jest dziecko otrzymuje subwencję finansową ze środków publicznych. Nawet jeśli dziecko uczy się w domu, subwencja trafia do szkoły, nie do rodziców.

Najlepszym sposobem na zmianę tego stanu rzeczy byłaby zmiana prawa, ale to sprawa złożona.

Zastanawiam się zatem czy są szkoły, które z rodzicami edukacji domowej chcą się subwencją podzielić?

Otrzymałem informację, że taką szkołą jest internetowa "Szkoła w chmurze". Tak jednak nie jest. Informacja od szkoły: "Wyjątkiem są uczniowie z orzeczeniami, którzy mają troszkę inną procedurę rekrutacyjną - sprawdzamy tutaj czy jesteśmy w stanie spełnić kryteria specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wtedy jest możliwość dysponowania 50% kwoty subwencji miesięcznie (kwota ta jest zależna od typu orzeczenia). Nie otrzymuje się tych pieniędzy fizycznie, lecz można zapewniać dziecku na własną rękę niezbędne terapie, zajęcia i inne dostosowania wynikające z orzeczenia, brać za nie faktury, a my na podstawie przedstawienia poprawnie wystawionych faktur VAT będziemy te koszty pokrywać".

Rozmawiając z rodzicami edukacji domowej o finansach czasem otrzymuję pytanie typu "chyba nie wyobrażasz sobie, że szkoła da ci jakieś pieniądze". Ja generalnie wyobraźnię mam bujną, ale gotówki faktycznie się nie spodziewam. Czy jednak wyobrażam sobie, że szkoła, do której zapisałem dziecko w trybie edukacji domowej, mogłaby przekazać mi na przykład mapę, inną tablicę edukacyjną czy piłkę? Tak.

Temat jest niszowy, szkół "przyjaznych" mało, konkurencja zatem niewielka. Ale gdyby tak - przykładowo - zebrało się dziesięć rodzin i przyszło do dyrektora szkoły i powiedziało: Chętnie zapiszemy nasze dzieci do państwa szkoły w trybie edukacji domowej, ale jako, że subwencja trafia do szkoły, a koszty pokrywają rodzice, oczekiwalibyśmy wsparcia w zakresie biletów do miejsca X/pokrycia kosztu Y/zakupienia X". Czy to jest możliwe? Sądzę, że tak.

Print this item

  Zajęcia dodatkowe w Opolu
Posted by: Marcin - 05-26-2021, 09:02 AM - Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne - No Replies

Wątek poświęcony zajęciom "pozalekcyjnym" w Opolu:

- sport
- muzyka
- sztuka
- edukacja
- języki obce
- krajoznawstwo
- pozostałe

Print this item

  Spotkania rodzin Edukacji domowej w Opolu
Posted by: Marcin - 05-26-2021, 05:02 AM - Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne - No Replies

Jednym z głównych potrzeb rodzin Edukacji domowej jest potrzeba kontaktu z innymi rodzinami, które uczą dzieci w tym trybie. Chodzi o wymianę informacji oraz doświadczeń, a także stworzenie dzieciom środowiska koleżeńskiego.

Informacje na temat takich spotkań, propozycje i oczekiwania, znaleźć i zamieścić można w części forum dostępnej jedynie dla zalogowanych użytkowników: https://www.edo.gxl.pl/forumdisplay.php?fid=3

Print this item

  Edukacja domowa - zmiany w przepisach (2021)
Posted by: Marcin - 05-25-2021, 11:42 PM - Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne - No Replies

Edukacja domowa - zmiany w przepisach

[ źródło https://bliskopolski.pl/edukacja-domowa/ ]


W Polsce istnieje obowiązek szkolny, ale nie istnieje obowiązek chodzenia do szkoły. Nie jest to wiedza powszechna, ale obowiązujące przepisy od 1991 roku umożliwiają dzieciom pobieranie nauki poza stacjonarną szkołą i jedynie zdawanie egzaminów ze wskazanej przez ministerstwo podstawy programowej.

Do  2021 roku, aby uczyć dziecko poza szkołą stacjonarną, wymagana była opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej. 17 marca 2021 r. ten obowiązek zniesiono.
Do niedawna niezbędne było również zapisanie dziecka do szkoły znajdującej się w województwie, w którym mieszka dziecko. Teraz tego wymogu nie ma i można zapisać dziecko do dowolnej szkoły w Polsce. Uczeń edukacji domowej jest bowiem formalnie zapisany do szkoły, w której będzie zdawał egzaminy.
Ważne: edukacja domowa nie jest „nauczaniem zdalnym”. Nie jest to telenauka i nie ma nic wspólnego ze szkolnymi zajęciami online, które serwowane są polskim uczniom z powodu epidemicznych ograniczeń w szkołach stacjonarnych.
Edukację domową organizują dziecku rodzice i to oni decydują jaki przybierze kształt. Czy będą dziecko uczyć sami (a może dziecko już uczy się samo?), a może wynajmą nauczyciela lub zorganizują grupę rodziców i dzieci, które utworzą małą szkołę domową?
Edukacja domowa nie oznacza też przymusu nauki w domu. Można uczyć dziecko w zoo, w lesie, w samochodzie i w mieszkaniu sąsiadki. Tryb i formę wybierają rodzice.

Nauczanie domowe nie jest indywidualnym tokiem nauczania w szkole stacjonarnej.
Co istotne, edukację domową można rozpocząć w dowolnym momencie (informując o tym pisemnie dyrekcję szkoły) i w dowolnym momencie również zakończyć (w przypadku chęci powrotu do szkoły stacjonarnej warto natomiast poinformować dyrektora z wyprzedzeniem, aby zostało przygotowane dla dziecka miejsce itp.).

Print this item

  Strony internetowe poświęcone Edukacji domowej
Posted by: Marcin - 05-25-2021, 01:40 PM - Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne - No Replies

Strony internetowe poświęcone Edukacji domowej:

https://edukacja-domowa.org

http://edukacjadomowa.pl

Print this item

  Edukacja domowa Opole na Facebooku
Posted by: Marcin - 05-25-2021, 11:24 AM - Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne - No Replies

Poniżej link do facebookowej grupy poświęconej tematyce edukacji domowej w Opolu i na Opolszczyźnie:

https://www.facebook.com/groups/938370306215226/

Jest to największa obecnie grupa tego typu na FB, zrzesza kilkaset osób.

Print this item

  Szkoły przyjazne Edukacji Domowej - Opole i Opolszczyzna
Posted by: Marcin - 05-25-2021, 04:30 AM - Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne - No Replies

Szkoły przyjazne Edukacji Domowej - Opole i Opolszczyzna

Print this item