Edukacja Domowa Opole
Edukacja domowa - zmiany w przepisach (2021) - Printable Version

+- Edukacja Domowa Opole (https://www.edo.gxl.pl)
+-- Forum: Edukacja domowa Opole (https://www.edo.gxl.pl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Edukacja Domowa Opole - informacje ogólne (https://www.edo.gxl.pl/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Edukacja domowa - zmiany w przepisach (2021) (/showthread.php?tid=4)Edukacja domowa - zmiany w przepisach (2021) - Marcin - 05-25-2021

Edukacja domowa - zmiany w przepisach

[ źródło https://bliskopolski.pl/edukacja-domowa/ ]


W Polsce istnieje obowiązek szkolny, ale nie istnieje obowiązek chodzenia do szkoły. Nie jest to wiedza powszechna, ale obowiązujące przepisy od 1991 roku umożliwiają dzieciom pobieranie nauki poza stacjonarną szkołą i jedynie zdawanie egzaminów ze wskazanej przez ministerstwo podstawy programowej.

Do  2021 roku, aby uczyć dziecko poza szkołą stacjonarną, wymagana była opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej. 17 marca 2021 r. ten obowiązek zniesiono.
Do niedawna niezbędne było również zapisanie dziecka do szkoły znajdującej się w województwie, w którym mieszka dziecko. Teraz tego wymogu nie ma i można zapisać dziecko do dowolnej szkoły w Polsce. Uczeń edukacji domowej jest bowiem formalnie zapisany do szkoły, w której będzie zdawał egzaminy.
Ważne: edukacja domowa nie jest „nauczaniem zdalnym”. Nie jest to telenauka i nie ma nic wspólnego ze szkolnymi zajęciami online, które serwowane są polskim uczniom z powodu epidemicznych ograniczeń w szkołach stacjonarnych.
Edukację domową organizują dziecku rodzice i to oni decydują jaki przybierze kształt. Czy będą dziecko uczyć sami (a może dziecko już uczy się samo?), a może wynajmą nauczyciela lub zorganizują grupę rodziców i dzieci, które utworzą małą szkołę domową?
Edukacja domowa nie oznacza też przymusu nauki w domu. Można uczyć dziecko w zoo, w lesie, w samochodzie i w mieszkaniu sąsiadki. Tryb i formę wybierają rodzice.

Nauczanie domowe nie jest indywidualnym tokiem nauczania w szkole stacjonarnej.
Co istotne, edukację domową można rozpocząć w dowolnym momencie (informując o tym pisemnie dyrekcję szkoły) i w dowolnym momencie również zakończyć (w przypadku chęci powrotu do szkoły stacjonarnej warto natomiast poinformować dyrektora z wyprzedzeniem, aby zostało przygotowane dla dziecka miejsce itp.).